Aktiviteter

Vi øver i blackbox'en på Vestsiden skole/oppvekstsenter hver onsdag kl. 19:15 - 22:00.

Vestsidens Musikkorps ønsker å tilby et høyest mulig musikalsk nivå. Deltagelse i Norgesmesterskapet for janitsjar er en naturlig del av dette tilbudet. Vi vil legge til rette for et inkluderende og godt sosialt miljø gjennom et musikalsk felleskap.