Historie

1899 – 1968

Det er lite vi vet om opprinnelsen til korpset og de personer som tok initiativ til dette, men at året 1887 har hatt en viss betydning for korpset må vel nevnes her. 1887 er det året som Porsgrunds Porselænsfabrik ble satt i drift i Porsgrunn og faglært arbeidskraft til denne noe spesielle industri måtte dengang hentes fra Tyskland.  I denne arbeidsstokken må det ha vært endel som hadde musikken som hobby, for det tok ikke lang tid før det var en liten gruppe som spilte ved forskjellige anledninger ved fabrikken. Denne gruppen besto da som tidligere nevnt av tyskere og var forløperen til det som senere ble Porselensmusikken, navn som Grohs, Flott og Bauer kan nevnes i denne forbindelse. Noen rekruttering den gang var det lite av, og etter noen år hørtes ikke feiende tyske marsjer og valser fra fabrikken.

Men så i året 1899, som vi regner som stiftelsesåret for korpset, var det igjen ansatte ved Porsgrunds Porselænsfabrik som var initiativtakere. Disse var blant annet Klingenberg, Karl og Andreas Kittilsen, Sivert Olsen, Wiltauer, Grohs, Spatsekk, H. Olsen og Th. Thorstensen. Tranberg tok dirigent jobben og øvelser ble holdt fra april måned og utover i spisesalen på P.P. Økonomien var dårlig og det gjorde det heller ikke bedre at pengene som ble spilt inn ble delt mellom medlemmene. Fra denne perioden er det ikke nedtegnet stort, bortsett fra en regnskapsbok som vi ennå har. Ellers er lite vi vet fra denne tiden. I 1909 ble korpset reorganisert, og fra da av kom alt inn i fastere former. Porsgrunds Porselænsfabrik hadde i den første tiden gitt økonomisk støtte til korpset, men nå bortfalt denne. Mye på grunn av dette ble nå navnet forandret til Vestsidens Musikkorps. Charles Grohs ble valgt til formann, Karl Jensen ble sekretær og organist Helland ble ansatt som dirigent. Medlemmer var nå: Kr. Andersen, Thorsten Thorstensen, Karl Andersen, Olav Weber, Oskar Andersen, Thomas Melgård, Alfred Melby, Marius Tranberg, Charles Grohs, Willy Grohs, Joh. Weber, Karl Tranberg og Karl Jensen. Instrumentene som hadde vært lagt til side en stund, ble nå funnet fram igjen, og etter en grundig rengjøring var de fleste klare til bruk. Nå hadde medlemstallet steget til 15 mann og flere instrumenter måtte skaffes til veie, men hvordan? Det ble dirigent Helland som ble redningsmannen. Han skaffet til veie et banklån og reiste til Kristiania (Oslo) og kjøpte instrumenter. Dette lånet ble senere betalt tilbake ved at medlemmene selv kjøpte hornet de spilte på. Som kuriositet kan nevnes at Kr. Andersen betalte kr. 70.- for sin ventilbasun og helikon til Melgård kostet kr. 190,-. Tilsvarende priser i dag er ca. kr. 12.000,- og kr 30.000,-. Øvelser ble holdt en gang i uken og kontingent ble fastsatt til kr 0,25 pr. øvelse. Noter ble skrevet etter av Helland og kom både fra Kristiania og fra Tyskland. For å kunne betale dirigent, renter av lån og noter måtte det skaffes penger, og det var dengang som nå nødvendig å skaffe seg spilling. Betalingen var heller dårlig, og som eksempel kan nevnes at når Pors arrangerte lektertur St. Hans var betalingen fri tur og tre øl pr. mann. Bedre utbytte var det når korpset arrangerte dans i Folkets Hus og selv besørget musikken, eller da de hadde faste spillinger om kveldene ved Eidanger Bad i Nystrand. Byens to skibakker, Wabakken på Vestsiden og Åmotsbakken på Osebakken, den sistnevnte med bakkerekord på 35m, skaffet også korpset en del inntekter.

I løpet av disse årene deltok VMK i alle byens faste arrangementer og ble et kjent trekk i bybildet. Korpset ble senere medlem av Telemark Fylkes Musikkforbund (TFM) og Norges Musikkorps Forbund (NMF) og har siden vært en flittig gjest ved forbundenes arrangementer. Korpset var også en av arrangørene ved T.F.M.’s 40 års jubileum i 1964 i Porsgrunn.

1969 - 1979

Som alle andre foreninger har også VMK seilt i med- og motvind, men i 1968 ble det nesten kullseilas. Medlemstallet sank faretruende og interessen ble så dårlig at man begynte å snakke om oppløsning. Ved en kraftanstrengelse av styret og gamle medlemmer som ble tilskrevet, begynte det å gå den rette veien igjen. Allerede i 1969, ved 70 års jubileet, holdt korpset en konsert i Folkets Hus, som var fullt ut på høyde med noe av det beste det tidligere hadde gjort. Fra 70 årene og utover ble det en merkbar forbedring av økonomien i korpset. Det var på denne tiden bingo-inntektene begynte å gjøre seg gjeldene. Nye instrumenter kunne kjøpes inn uten samtidig å levere ut loddbøker, og 1. mai 1974 skjedde det som ingen hadde trodd var mulig, korpset stilte i nye uniformer og hadde i tillegg byttet ut nære halvparten av instrumentene.

75 års jubileet på høsten samme året ble behørig markert, og 24. oktober ble det sendt opptak av korpset som PR for jubileumskonserten dagen etter. Som solist hadde korpset engasjert Porsgrunnsgutten, hornisten Ole Jan Alfredsen fra Den Norske Operas orkester i Oslo, og hovednummeret, Romanse fra Mozart’s hornkonsert nr. 3 i Ess dur, ble et blinkskudd. Etter en vellykket jubileumskonsert fulgte VMK opp lørdag med en like vellykket festmiddag i Folkets Hus i Porsgrunn. Foruten korpsets medlemmer med koner, menn og forloveder, var tidligere dirigenter og formenn i korpset, representanter fra kommunen, Porsgrunds Porselænsfabrik, TFM og NMF tilstede. En mengde gaver og blomster ble overrakt, og kveldens høydepunkt var da korpsets dyktige dirigent Otto Syvertsen ble overrakt Norges Musikkorps Forbunds hederstegn for 40 års virke. I 1976 meldte korpset seg ut av NMF og sto nå bare tilsluttet TFM. I 1977 ble dette forbundets stevne lagt til Rjukan hvor en av våre veteraner innen korpsmusikken Arne Johanson ble overrakt forbundets høyeste utmerkelse “Teleklang” for lang og tro tjeneste i korpsmusikken. I slutten av 70 årene begynte bingoinntektene og minke. Utgiftene ved driften av korpset minket derimot ikke, og nye tiltak som vaske- og flyttejobber, løkplukking, maling og loppemarkeder måtte til. I 1978 fikk korpset en ny inntektskilde som det beholdt i 15 år, den årlige utdeling av telefonkataloger.

På høsten 1979 ble 80 års jubileet markert med en knistrende konsert i Folkets Hus, hvor to av korpsets medlemmer Johnny Kristiansen og Karl Kittilsen fikk overrakt TFMs høyeste utmerkelse “Teleklang” for 30 års medlemskap i forbundet. Jubileumsfesten dagen etter ble holdt i Odd Fellow hvor en mengde gaveoverrekkelser og hilsner ble framført av innbudte representanter fra korps, forbund og kommune. Dette viste seg senere å bli avskjedkonserten for korpsets mangeårige dirigent Otto Syvertsen, da han samme høst søkte om fritakelse som dirigent. Tore Johansen overtok da den musikalske ledelsen resten av året til Bernt Næss overtok fra januar 1980.

1980 - 1989

I 1980 ble vi igjen medlem av NMF og samme året deltok vi på TFMs stevne i Skien. I januar 1981 fikk vi virkelig god omtale og presse da vi som eneste korps spilte i demonstrasjonstoget mot nedleggelse av St. Josephs hospital. Det var 13 kuldegrader og Porsgrunnsangen ble spilt om og om igjen, og det var vel det som reddet instrumentene fra å fryse. Tidlig i vårsesongen samme år spilte vi inn en marsjplate sammen med 11 korps fra TFM til inntekt for forbundet. Samme året ble det opprettet støttemedlemsskap i korpset. I april spilte korpset for opptak til Telemarksendingen og fikk beskjed om at alle stykkene vi spilte ble godtatt for sending. I slutten av vårsesongen sluttet Bernt Næss og Per Jonassen overtok fra august. Han var dirigent fram til april 1982 og resten av sesongen fikk vi hjelp av Bernt Næss.

Terje Østby overtok som dirigent høsten 1982 og ved Porsgrunn bys 175 års jubileum samme år deltok korpset i en grand galla konsert sammen med hele byens musikkrefter i et fullsatt Folkets Hus. TFMs stevne i Brevik juni 1983 ble benyttet til generalprøve for korpsets debut på Hamarfestivalen hvor vi deltok i 3. divisjon. I denne divisjonen deltok 9 korps hvor pliktnummeret ble spilt lørdag og selvvalgt på søndag. VMK, som var det eneste korpset fra Telemark, gikk like godt bort og vant divisjonen med poengsummen 90,5 og fikk dermed 1. ærespris. I april året etter hold korpset en noe annerledes konsert i storsalen i Folkets Hus. Ordet annerledes forstås kanskje bedre når man nevner noen av solistene korpset akkompagnerte. “Seterjentens søndag” ble spilt med 10 fløyter, “Ut mot havet” med 12 horn, “Good Old Days” med sangeren Carsten Ingar Albretsen og “Sail Along Silver Moon” med 20 saksofoner. Konserten ble en braksuksess for en fullsatt sal.

85 års jubileet ble høsten 1984 markert med en vellykket konsert, som denne gang ble lagt til Brevik kino. Som solist hadde korpset engasjert trombonisten Frode Thingnæs. Helt fra den første tiden stilte P.P. velvillig sin spisesal til rådighet uten vederlag. Før jubileumskonserten 1984 ble imidlertid spisesalen for liten for korpset og øvelsene ble, som en midlertidig ordning, flyttet til menighetshuset på Vestsiden hvor korpset fremdeles har sine øvelser! I februar 1985 holdt korpset en kirkekonsert i Østre Porsgrunn kirke. Her var Ole Jan Alfredsen solist på horn. I juni samme år deltok korpset igjen i 3. divisjon på Hamarfestivalen. Denne gangen oppnådde korpset 93,0 poeng og 2. plass, 0,3 poeng bak vinnerkorpset. I september 1985 arrangerte korpset for første gang Vessiamarked samme med Porsgrunn Pikekorps og dette har blitt gjentatt hver høst. I oktober samme år arrangerte korpset sin andre populærkonsert under navnet “Sviskekomplott”, og disse konsertene ble en fast foreteelse i flere år. I mars 1986 deltok korpset i en konkurranse i Ibsenhuset. Denne gangen stilte korpset, som eneste, opp i 1. divisjon. VMK oppnådde 92,5 poeng og 1. ærespris. I februar 1987 holdt korpset en vellykket konsert sammen med Nanset Ungdomskorps i Folkets Hus i Porsgrunn. I juni samme år deltok korpset på Telemark og Agderfylkenes Musikkforbunds stevne i Kristiansand (TAFM, sammenslåing av TFM og Agderkorpsene). Ibsenhuset var åstedet i november 1987 da korpset holdt konsert med Lillestrøm Musikkorps som gjester.

I juni 1988 deltok korpset på TAFM’s stevne i Brevik før turen i juli gikk til Rostock i Øst-Tyskland, hvor korpset var invitert til å være med på “Sommerfesttage”. Korpset fikk her god omtale. Vel hjemme igjen hold korpset i november en kirkekonsert i Østre Porsgrunns kirke og i februar 1989 dro korpset på besøk til Jømna, vår daværende dirigent Terje Østbys hjemsted. I forbindelse med korpsets 90 års jubileum arrangerte VMK i juni 1989 et stevne i regi av TAFM. På dette stevnet tok vi også farvel med Terje Østby, korpsets dirigent gjennom 6 år, da han skulle flytte til Trysil. I november 1989 på Telemark krets av NMFs årsmøte på Bø hotell ble korpset overrakt Korpsungdomsrådets PR-pris. Det var overraskende og hyggelig

1990 - 1999

VMK ble i mars 1990 best spillende korps i kretsens underholdningskonkurransen i Ibsenhuset og nummer to sammenlagt. I august deltok korpset på Gardestevne i Års i Danmark. VMK var invitert som eneste norske gjester. Korpset arrangerte i desember 1990 Familiens Julekonsert med stor suksess og 1100 tilskuere i Porsgrunnshallen. Konferansier var Jarl Goli, kjent fra barne-tv.

Mars 1992 var det igjen underholdningskonkurranse i Ibsenhuset. Korpset vant den musikalske delen, men gjorde det ikke fullt så bra på underholdningsdelen. I april dro korpset til Trondheim for å delta i NM for janitsjar. Resultatet ble akseptabelt, nr. 10 i 2. divisjon av i alt 19 korps. Moro var det i hvert fall. Høsten 1992 sluttet korpsets dirigent Steinar Dahl og VMK måtte en periode klare seg med egne krefter på dirigentplassen inntil ny dirigent ble ansatt. I desember 1992 på korpsets tredje Familiens Julekonsert ble VMK tildelt Porsgrunn kommunes Kulturpris, pålydende kr 10 000,-. Pengene ble brukt til innkjøp av klokkespill. Korpset deltok igjen i underholdningskonkurransen i Ibsenhuset mars 1993. Nok en gang ble det mest uttelling på den musikalske delen og korpset kom på 2. plass sammenlagt. NM i janitsjar ble arranger i mars måned. Lik året før dro VMK av gårde i de tidlige morgentimer til Trondheim for å delta. Resultatet ble omtrent det samme som året før, 9. plass i 2. divisjon.

I oktober 1994 fylte korpset 95 år, og jubileumskonserten ble avholdt i Evangeliehuset i Porsgrunn med Knut Buen som solist og konferansier. Konserten ble meget vellykket. I desember ble igjen Familiens Julekonsert lagt til Porsgrunnhallen, denne gangen med Jon Skolmen som konferansier. I desember deltok korpset også i Radiocupen, arrangert av NRK. Korpset ble dessverre utslått i første runde. I mars 1995 deltok korpset igjen i NM for janitsjar, og resultatet ble en 10. plass i 2. divisjon. Etter tre år med nesten identiske plasseringer i NM ble det besluttet å øke innsatsen mot NM og det musikalske nivået generelt. Dette skulle vise seg å gi resultater de neste årene. I juni holdt korpset en sommerkonsert på rådhusplassen i Porsgrunn. Ideen med konserten var å legge nivået på repertoaret på høyde med store innendørskonserter slik at korpset fikk musikalske utfordringen også i vårsesongen. Samtidig fikk korpset muligheten til å markere seg i bybildet som et konsertkorps og ikke bare i forbindelse med parader. Konserten ble svært vellykket, og sommerkonserter i Porsgrunn sentrum skulle bli en årviss tradisjon i fortsettelsen. I august 1995 startet korpset opp sesongen med et seminar hvor Sverre Kaspersen var gjestedirigent. Senere på høsten hadde korpset seminar og konsert sammen med Porsgrunn Janitsjarorkester og Herøya Musikkorps under navnet “Korpskompaniet”. Den kjente komponisten og arrangøren Warren Barker var gjestedirigent. I oktober ble årsmøtet avholdt uten at ny formann ble valgt. Etter to omganger med ekstraordinære årsmøter, fremdeles uten kandidater til formannsvervet, ble det valgt et interimsstyre. Året etter ble heldigvis igjen alle verv besatt. I desember arrangerte korpset Familiens Julekonsert for 5. gang med Anders Vangen som solist og konferansier.

I mars 1996 deltok korpset igjen i NM for janitsjar i Trondheim. Korpset lykkes over all forventning, og resultatet ble en 3. plass i 2. divisjon med 93,0 poeng. I juni var det klart for ny sommerkonsert på Rådhusplassen. En halv time før konserten skulle starte ble korpset overrasket av et kraftig regnvær, og det så en stund ut til at konserten måtte avlyses. 5 minutter før konserten skulle begynne stoppet regnet, og korpset spilte som planlagt bare 10 minutter forsinket. Det ble servert gratis kaker og kaffe til publikum. I november 1996 hadde VMK igjen et samarbeidsprosjekt i regi av “Korpskompaniet”, denne gang med Frode Thingnæs som gjestedirigent. Konserten, hvor også Kampen Janitsjar var gjester, ble holdt i Evangeliehuset. I mars 1997 var det klart for nytt NM i Trondheim, og denne gangen skulle det klaffe maksimalt. Korpset kom på 1. plass i 2. divisjon, og dermed var VMK kvalifisert for 1. divisjon til neste NM. De etter hvert gode resultatene i NM har gjort VMK kjent også utenfor Telemarks grenser, noe som har resultert i henvendelser og innbydelser fra flere korps på østlandsområdet. I juni holdt korpset sin faste sommerkonsert, denne gangen i Storgata ved Minneparken. I november fikk korpset besøk av Greåker Musikkorps fra Østfold, og en kirkekonsert ble holdt i Østsiden kirke. Nok en kirkekonsert ble holdt i mars 1998, denne gangen sammen med Ulefoss Musikkorps i Lunde kirke. I mars dro vi til NM for janitsjar i Trondheim for 6. gang. Som første korps i fra Telemark skulle VMK nå delta i 1. divisjon. Som selvvalgt stykke framførte korpset Toccata Marziale av Vaughan Williams og ble belønnet med en 9. plass blant 12 korps. Med samme poengsum som korpset på 8. plass måtte korpset innse at fornyet plass i 1. divisjon glapp med minst mulig margin. Korpset var allikevel godt fornøyd med gjennomføringen i konkurranse med gode korps fra hele landet.

I april 1998 spilte korpset ved avdukingen av Reims byste i Vestregate på Vestsiden. I mai holdt korpset nok en vellykket sommerkonsert utenfor Hammondgården i Porsgrunn sentrum sammen med Hans Martin Eriksen som sangsolist og konferansier. I mars 1999 var det klart for NM, og resultatet ble en 6. plass i 2. divisjon. Etter tre år med solid framgang var dette en liten skuffelse, men det gav korpset en påminnelse om at gode musikalske resultater ikke kommer uten stadig fornyet innsats.. I juni, og for 5. år på rad, ble sommerkonserten avholdt i Porsgrunn sentrum utenfor Hammondgården, også denne gang med Hans Martin Eriksen som sangsolist.

Kjeks?

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg den beste opplevelsen.

Du finner mer informasjon i personvernpolicyen.