Historie

1899 – 1968

Det er lite vi vet om opprinnelsen til korpset og de personer som tok initiativ til dette, men at året 1887 har hatt en viss betydning, er sikkert. 1887 var året Porsgrunds Porselænsfabrik ble satt i drift i Porsgrunn, og faglært arbeidskraft til denne noe spesielle industrien måtte den gang hentes fra Tyskland. I denne arbeidsstokken må det ha vært en god del som hadde musikken som hobby, for det tok ikke lang tid før det var en liten gruppe som spilte ved forskjellige anledninger ved fabrikken. Denne gruppen besto da, som nevnt, av tyskere, og var forløperen til det som senere ble Porselensmusikken – navn som Grohs, Flott og Bauer kan nevnes i denne forbindelse. Noen rekruttering den gang var det lite av, og etter noen år hørtes ikke lenger feiende tyske marsjer og valser fra fabrikken.

Men så i året 1899, som vi regner som stiftelsesåret for korpset, kom igjen ansatte ved Porsgrunds Porselænsfabrik på banen, blant andre Klingenberg, Karl og Andreas Kittilsen, Sivert Olsen, Wiltauer, Grohs, Spatsekk, H. Olsen og Th. Thorstensen. Tranberg tok dirigentjobben, og øvelser ble holdt fra april måned og utover, i spisesalen på P.P. Økonomien var dårlig og det gjorde det ikke bedre at pengene som ble spilt inn, ble delt mellom medlemmene. Fra denne perioden er det ikke nedtegnet stort, bortsett fra en regnskapsbok som fortsatt er i korpsets eie – ellers er det lite vi vet fra denne tiden. I 1909 ble korpset reorganisert, og fra da av ble ting satt inn i fastere former. Porsgrunds Porselænsfabrik hadde i den første tiden gitt økonomisk støtte til korpset, men nå bortfalt denne. Dette var en medvirkende faktor til at korpsets navn nå ble endret fra Porselensmusikken til Vestsidens Musikkorps. Charles Grohs ble valgt til formann, Karl Jensen ble sekretær, og organist Helland ble ansatt som dirigent. Medlemmene var nå: Kr. Andersen, Thorsten Thorstensen, Karl Andersen, Olav Weber, Oskar Andersen, Thomas Melgård, Alfred Melby, Marius Tranberg, Charles Grohs, Willy Grohs, Joh. Weber, Karl Tranberg og Karl Jensen. Instrumentene som hadde vært lagt til side en stund, ble nå funnet fram igjen, og etter en grundig rengjøring var de fleste klare til bruk. Siden medlemstallet hadde steget til 15 mann, måtte flere instrumenter skaffes til veie, men hvordan? Det ble dirigent Helland som ble redningsmannen. Han fikk et banklån, reiste til Kristiania (Oslo) og kjøpte instrumenter. Lånet ble senere betalt tilbake ved at medlemmene selv kjøpte instrumentet de spilte på. Som kuriositet kan nevnes at Kr. Andersen betalte kr. 70.- for sin ventilbasun, og helikon til Melgård kostet kr. 190,-. Tilsvarende priser i dag er ca. kr. 12.000,- og kr 30.000,-. Øvelser ble holdt en gang i uken og kontingent ble fastsatt til kr 0,25 pr. øvelse. Noter ble skrevet etter av Helland og kom fra både Kristiania og Tyskland. For å kunne betale dirigent, lånerenter og noter, trengtes penger, og det var den gang som nå nødvendig å skaffe spillejobber. Betalingen var heller dårlig, og som eksempel kan nevnes at når Pors arrangerte lektertur på St. Hansaften, var betalingen fri tur og tre øl pr. mann. Bedre utbytte var det når korpset arrangerte dans i Folkets Hus og selv besørget musikken, eller da de hadde faste spillinger om kveldene ved Eidanger Bad i Nystrand. Byens to skibakker, Wabakken på Vestsiden og Åmotbakken på Osebakken, den sistnevnte med bakkerekord på 35m, skaffet også korpset en del inntekter.

I løpet av disse årene deltok VMK i alle byens faste arrangementer og ble et kjent trekk i bybildet. Korpset ble senere medlem av Telemark Fylkes Musikkforbund (TFM) og Norges Musikkorps Forbund (NMF) og har siden vært en flittig gjest ved forbundenes arrangementer. Korpset var også en av arrangørene ved TFMs 40-årsjubileum i 1964 i Porsgrunn.

1969 - 1979

Som alle andre foreninger, har også VMK seilt i med- og motvind, men i 1968 ble det nesten kullseilas. Medlemstallet sank faretruende og interessen var så laber at man begynte å snakke om oppløsning. Ved en kraftanstrengelse av styret og gamle medlemmer som ble tilskrevet, begynte det igjen å gå den rette veien. Allerede i 1969, ved 70-årsjubiléet, holdt korpset en konsert i Folkets Hus, som var fullt ut på høyde med noe av det beste det tidligere hadde gjort. Fra 70-årene og utover ble det en merkbar forbedring av økonomien i korpset. Det var på denne tiden bingo-inntektene begynte å gjøre seg gjeldende. Nye instrumenter kunne kjøpes inn uten samtidig å levere ut loddbøker, og 1. mai 1974 skjedde det som ingen hadde trodd var mulig; korpset stilte i nye uniformer og hadde i tillegg byttet ut nær halvparten av instrumentene.

75-årsjubiléet på høsten samme år ble behørig markert, og 24. oktober ble det sendt opptak av korpset som PR for jubileumskonserten dagen etter. Som solist hadde korpset engasjert Porsgrunnsgutten og hornisten, Ole Jan Alfredsen, fra Den Norske Operas orkester i Oslo, og hovednummeret, Romanse fra Mozarts hornkonsert nr. 3 i essdur, ble et blinkskudd. Etter en vellykket jubileumskonsert fulgte VMK lørdagen opp med en like vellykket festmiddag i Folkets Hus. Foruten korpsets medlemmer med koner, menn og forloveder, var tidligere dirigenter og formenn i korpset, representanter fra kommunen, Porsgrunds Porselænsfabrik, TFM og NMF tilstede. En mengde gaver og blomster ble overrakt, og kveldens høydepunkt var da korpsets dyktige dirigent Otto Syvertsen ble overrakt Norges Musikkorps Forbunds hederstegn for 40 års virke. I 1976 meldte korpset seg ut av NMF og sto nå bare tilsluttet TFM. I 1977 ble dette forbundets stevne lagt til Rjukan hvor en av våre veteraner innen korpsmusikken, Arne Johanson, ble overrakt forbundets høyeste utmerkelse “Teleklang” for lang og tro tjeneste i korpsmusikken. Mot slutten av 70-årene begynte bingoinntektene å minke. Utgiftene ved driften av korpset minket derimot ikke, og nye tiltak som vaske- og flyttejobber, løkplukking, maling og loppemarkeder måtte til. I 1978 fikk korpset en ny inntektskilde som det beholdt i 15 år, den årlige utdeling av telefonkataloger.

På høsten 1979 ble 80-årsjubiléet markert med en gnistrende konsert i Folkets Hus, hvor to av korpsets medlemmer, Johnny Kristiansen og Karl Kittilsen, fikk overrakt TFMs høyeste utmerkelse “Teleklang” for 30 års medlemskap i forbundet. Jubileumsfesten dagen etter ble avholdt i Odd Fellow, hvor en mengde gaveoverrekkelser og hilsener ble framført av inviterte representanter fra korps, forbund og kommune. Dette viste seg senere å bli avskjedskonserten for korpsets mangeårige dirigent, Otto Syvertsen, da han samme høst søkte om fritakelse som dirigent. Tore Johansen overtok da den musikalske ledelsen resten av året, frem til Bernt Næss overtok fra januar 1980.

1980 - 1989

I 1980 ble VMK igjen medlem av NMF, og samme år deltok vi på TFMs stevne i Skien. I januar 1981 fikk vi virkelig god omtale og presse da vi, som eneste korps, spilte i demonstrasjonstoget mot nedleggelse av St. Josephs hospital. Det var 13 kuldegrader, men Porsgrunnssangen ble spilt om og om igjen, og det var vel det som reddet instrumentene fra å fryse. Tidlig i vårsesongen samme år spilte vi inn en marsjplate sammen med 11 korps fra TFM til inntekt for forbundet. Samme år ble det opprettet støttemedlemskap i korpset. I april spilte korpset for opptak til Telemarkssendingen, og fikk beskjed om at alle stykkene vi spilte, ble godtatt for sending. I slutten av vårsesongen sluttet Bernt Næss som dirigent, og Per Jonassen overtok fra august. Han var dirigent fram til april 1982 og resten av sesongen fikk korpset igjen hjelp av Bernt Næss.

Terje Østby overtok som dirigent høsten 1982, og ved Porsgrunn bys 175-årsjubileum samme år, deltok korpset i en grand galla-konsert sammen med hele byens musikkrefter i et fullsatt Folkets Hus. TFMs stevne i Brevik juni 1983, ble benyttet til generalprøve for korpsets debut på Hamarfestivalen, hvor vi deltok i 3. divisjon. I denne divisjonen deltok 9 korps hvor pliktnummeret ble spilt lørdagen og et selvvalgt stykke ble presentert søndag. VMK, som var det eneste korpset fra Telemark, gikk like godt bort og vant divisjonen med poengsummen 90,5, og fikk dermed 1. ærespris. I april året etter holdt korpset en noe annerledes konsert i storsalen i Folkets Hus. Ordet annerledes forstås kanskje bedre når man nevner noen av solistgruppene korpset akkompagnerte: “Seterjentens søndag” ble spilt med 10 fløyter, “Ut mot havet” med 12 horn, “Good Old Days” med sangeren Carsten Ingar Albretsen, og “Sail Along Silver Moon” med 20 saxofoner. Konserten ble en braksuksess for en fullsatt sal.

85-årsjubiléet ble høsten 1984 markert med en vellykket konsert, som denne gang ble lagt til Brevik kino. Som solist hadde korpset engasjert trombonisten Frode Thingnæs. Helt fra den første tiden stilte P.P. velvillig sin spisesal til rådighet for øvelser, uten vederlag. Før jubileumskonserten 1984 ble imidlertid spisesalen for liten for korpset, og øvelsene ble, som en midlertidig ordning, flyttet til menighetshuset på Vestsiden. I februar 1985 holdt korpset en kirkekonsert i Østre Porsgrunn kirke, med Ole Jan Alfredsen som solist på horn. I juni samme år deltok korpset igjen i 3. divisjon på Hamarfestivalen. Denne gangen oppnådde korpset 93,0 poeng og 2. plass – 0,3 poeng bak vinnerkorpset. I september 1985 arrangerte korpset for første gang Vessiamarked samme med Porsgrunn Pikekorps, og dette ble gjentatt hver høst i mange år fremover. I oktober samme år arrangerte korpset sin andre populærkonsert under navnet “Sviskekompott”, og disse konsertene ble en fast foreteelse i flere år. I mars 1986 deltok korpset i en konkurranse i Ibsenhuset. Denne gangen stilte VMK opp i 1. divisjon, som eneste korps – vi oppnådde 92,5 poeng og 1. ærespris. I februar 1987 holdt korpset en vellykket konsert sammen med Nanset Ungdomskorps i Folkets Hus i Porsgrunn. I juni samme år deltok korpset på Telemark og Agderfylkenes Musikkforbunds stevne i Kristiansand (TAFM, sammenslåing av TFM og Agderkorpsene). Ibsenhuset var åstedet i november 1987 da korpset holdt konsert med Lillestrøm Musikkorps som gjester.

I juni 1988 deltok korpset på TAFMs stevne i Brevik, før turen i juli gikk til Rostock i Øst-Tyskland, hvor korpset var invitert til å være med på “Sommerfesttage”. Korpset fikk her god omtale. Vel hjemme igjen hold korpset i november en kirkekonsert i Østre Porsgrunn kirke, og i februar 1989 dro korpset på besøk til Jømna, vår daværende dirigent, Terje Østbys, hjemsted. I forbindelse med korpsets 90-årsjubileum arrangerte VMK i juni 1989 et stevne i regi av TAFM. På dette stevnet tok vi også farvel med Terje Østby, korpsets dirigent gjennom 6 år, da han skulle flytte til Trysil. I november 1989 på Telemark krets av NMFs årsmøte på Bø hotell ble korpset overrakt Korpsungdomsrådets PR-pris. Det var overraskende og hyggelig.

1990 - 1999

VMK ble i mars 1990 beste spillende korps i kretsens underholdningskonkurranse i Ibsenhuset, og nummer to sammenlagt. I august deltok korpset på Gardestevnet i Års i Danmark. VMK var invitert som eneste norske gjester. Korpset arrangerte i desember 1990 Familiens Julekonsert med stor suksess og 1100 tilskuere i Porsgrunnshallen. Konferansier var Jarl Goli, kjent fra barne-tv.

Mars 1992 var det igjen underholdningskonkurranse i Ibsenhuset. Korpset vant den musikalske delen, men gjorde det ikke fullt så bra på underholdningsdelen. I april dro korpset til Trondheim for å delta i NM for janitsjar. Resultatet ble akseptabelt, 10. plass i 2. divisjon av i alt 19 korps. Moro var det i hvert fall. Høsten 1992 sluttet korpsets dirigent, Steinar Dahl, og VMK måtte en periode klare seg med egne krefter på dirigentplassen inntil ny dirigent ble ansatt. I desember 1992, på korpsets tredje Familiens Julekonsert, ble VMK tildelt Porsgrunn kommunes Kulturpris, pålydende kr 10 000,-. Pengene ble brukt til innkjøp av klokkespill. Korpset deltok igjen i underholdningskonkurransen i Ibsenhuset mars 1993. Nok en gang ble det størst uttelling på den musikalske delen, og korpset kom på 2. plass sammenlagt. NM i janitsjar ble arrangert i mars måned, og som året før, dro VMK av gårde i de tidlige morgentimer til Trondheim for å delta. Resultatet ble omtrent det samme som året før, 9. plass i 2. divisjon.

I oktober 1994 fylte korpset 95 år, og jubileumskonserten ble avholdt i Evangeliehuset i Porsgrunn med Knut Buen som solist og konferansier. Konserten ble meget vellykket. I desember ble igjen Familiens Julekonsert lagt til Porsgrunnhallen, denne gangen med Jon Skolmen som konferansier. I desember deltok korpset også i Radiocupen, arrangert av NRK. Korpset ble dessverre utslått i første runde. I mars 1995 deltok korpset igjen i NM for janitsjar, og resultatet ble en 10. plass i 2. divisjon. Etter tre år med nesten identiske plasseringer i NM ble det besluttet å øke innsatsen mot NM og heve det musikalske nivået generelt. Dette skulle vise seg å gi resultater de neste årene. I juni holdt korpset en sommerkonsert på rådhusplassen i Porsgrunn. Idéen med konserten var å legge nivået på repertoaret på høyde med store innendørskonserter slik at korpset fikk musikalske utfordringer også i vårsesongen. Samtidig fikk korpset muligheten til å markere seg i bybildet som et konsertkorps og ikke bare i forbindelse med parader. Konserten ble svært vellykket, og sommerkonserter i Porsgrunn sentrum skulle bli en årviss tradisjon i fortsettelsen. I august 1995 startet korpset opp sesongen med et seminar hvor Sverre Kaspersen var gjestedirigent. Senere på høsten hadde korpset seminar og konsert sammen med Porsgrunn Janitsjarorkester og Herøya Musikkorps under navnet “Korpskompaniet”. Den kjente komponisten og arrangøren Warren Barker var gjestedirigent. I oktober ble årsmøtet avholdt uten at ny formann ble valgt. Etter to omganger med ekstraordinære årsmøter, fremdeles uten kandidater til formannsvervet, ble det valgt et interimstyre. Året etter ble heldigvis alle verv igjen besatt. I desember arrangerte korpset Familiens Julekonsert for 5. gang, med Anders Vangen som solist og konferansier.

I mars 1996 deltok korpset igjen i NM for janitsjar i Trondheim. Korpset lyktes over all forventning, og resultatet ble en 3. plass i 2. divisjon med 93,0 poeng. I juni var det klart for ny sommerkonsert på Rådhusplassen. En halv time før konserten skulle starte, ble korpset overrasket av et kraftig regnvær, og det så en stund ut til at konserten måtte avlyses. 5 minutter før konserten skulle begynne, stoppet imidlertid regnet, og korpset spilte som planlagt, dog 10 minutter forsinket. Det ble servert gratis kaker og kaffe til publikum. I november 1996 hadde VMK igjen et samarbeidsprosjekt i regi av “Korpskompaniet”, denne gang med Frode Thingnæs som gjestedirigent. Konserten, hvor også Kampen Janitsjar var gjester, ble holdt i Evangeliehuset. I mars 1997 var det klart for nytt NM i Trondheim, og denne gangen skulle det klaffe maksimalt. Korpset kom på 1. plass i 2. divisjon, og dermed var VMK kvalifisert for 1. divisjon til neste NM. De etter hvert gode resultatene i NM, har gjort VMK kjent også utenfor Telemarks grenser, noe som har resultert i henvendelser og innbydelser fra flere korps i østlandsområdet. I juni holdt korpset sin faste sommerkonsert, denne gangen i Storgata ved Minneparken. I november fikk korpset besøk av Greåker Musikkorps fra Østfold, og en kirkekonsert ble holdt i Østsiden kirke. Nok en kirkekonsert ble holdt i mars 1998, denne gangen sammen med Ulefoss Musikkorps i Lunde kirke. I mars dro vi til NM for janitsjar i Trondheim for 6. gang, og som første korps fra Telemark, skulle VMK nå delta i 1. divisjon. Som selvvalgt stykke framførte korpset Toccata Marziale av Vaughan Williams og ble belønnet med en 9. plass blant 12 korps. Med samme poengsum som korpset på 8. plass måtte korpset innse at fornyet plass i 1. divisjon glapp med minst mulig margin. Korpset var allikevel godt fornøyd med gjennomføringen i konkurranse med gode korps fra hele landet.

I april 1998 spilte korpset ved avdukingen av Reims byste i Vestregate på Vestsiden. I mai holdt korpset nok en vellykket sommerkonsert utenfor Hammondgården i Porsgrunn sentrum, sammen med Hans Martin Eriksen som sangsolist og konferansier. I mars 1999 var det atter klart for NM, og resultatet ble en 6. plass i 2. divisjon. Etter tre år med solid framgang var dette en liten skuffelse, men det gav korpset en påminnelse om at gode musikalske resultater ikke kommer uten stadig fornyet innsats. I juni, og for 5. år på rad, ble sommerkonserten avholdt i Porsgrunn sentrum utenfor Hammondgården, også denne gang med Hans Martin Eriksen som sangsolist.

Kjeks?

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg den beste opplevelsen.

Du finner mer informasjon i personvernpolicyen.