Bli medlem

Har du lyst til å spille i Vestsidens Musikkorps?

Vestsidens Musikkorps er et godt valg for deg som ønsker musikalske utfordringer og vil utvikle deg videre på instrumentet. Som alle andre korps har vi musikanter med ulik bakgrunn og ulike behov. Vi tilbyr derfor 4 alternative måter å knytte seg til korpset på:

Medlem

Faste utøvere over 16 år kan tas opp som medlemmer i korpset.

Aspirant

Skolekorpsmusikanter kan delta på de fleste av våre aktiviteter. Aspirantordningen er til for unge musikanter som har lyst til å prøve seg i Vestsidens Musikkorps, enten det bare er for noen øvelser, en prosjektperiode eller som fast utøver i korpset. Det er ingen aldergrense for å være med som aspirant, men vi samarbeider gjerne med foresatte og dirigenten i skolekorpset for anbefaling i forhold til tidspunkt/alder og aktivitetetstype. 

Gjest

Vi har ofte gjestemusikanter med på våre prosjekter, vanligvis for å supplere og styrke korpsets faste besetning.

Støttemedlem

Tidligere musikanter og andre venner av korpset kan på denne måten støtte korpset, samtidig som kontakten opprettholdes. Som støttemedlem betaler du kr 200,- til korpset pr. år.

Dersom du er interessert, ta gjerne kontakt med oss!

Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.