Styret

Kjell Morten Halvorsen

Nestleder

Jens Bragdø Smith

Økonomi

Nina Bakke Saastad

Besetning

Håvard Karlsen

Teknisk