Korpsdrift

Økonomi
Siden Norsk Tipping ble etablert har hele overskuddet gått til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til være med å bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Du kan nå velge hvilket lag eller forening som får fem prosent av din spillerinnsats. For å støtte Vestsidens musikkorps med grasrotandelen din, kan du oppgi vårt org nummer neste gang du tipper! (Org. nr.979563736)

Dirigent
Korpsets faste dirigent er Egil Lysebo