Korpsdrift

Økonomi
Siden Norsk Tipping ble etablert har hele overskuddet gått til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til være med å bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Du kan nå velge hvilket lag eller forening som får fem prosent av din spillerinnsats. For å støtte Vestsidens musikkorps med grasrotandelen din, kan du oppgi vårt org nummer neste gang du tipper! (Org. nr.979563736)

Dirigent
Korpsets faste dirigent er Egil Lysebo


Krav om politiattest

Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. okober 2009. Les mer om hvordan Vestsidens Musikkorps organiserer dette her.