Kontakt

Bankkonto 2670.05.44388
Org.nr. 979 563 736

 

Navn:

Vestsidens Musikkorps

Addresse:

Postboks 470
Jernbanegata 3
3916 PORSGRUNN

Organisasjonsnr.:

979 563 736