Bli medlem

Har du lyst til å spille i  Vestsidens Musikkorps?
Vestsidens Musikkorps er et godt valg for deg som ønsker musikalske utfordringer og vil utvikle deg videre på instrumentet. Korpset har musikanter fra mange av kommunene i nedre Telemark. Som alle andre korps har vi musikanter med ulik bakgrunn og ulike behov. Vi tilbyr derfor 4 alternative måter å knytte seg til korpset på:

Medlem
Faste utøvere over 16 år kan tas opp som medlemmer i korpset.

Aspirant
Skolekorpsmusikanter kan delta på de fleste av våre aktiviteter. Aspirantordningen er til for unge musikanter som har lyst til å prøve seg i Vestsidens Musikkorps, enten det bare er for noen øvelser, en prosjektperiode eller som fast utøver i korpset. Det er ingen aldergrense for å være med som aspirant, men vi samarbeider gjerne med foresatte og dirigenten i skolekorpset for anbefaling i forhold til tidspunkt/alder og aktivitetetstype. 

Gjest
Vi har ofte gjestemusikanter med på våre prosjekter, vanligvis for å supplere og styrke korpsets faste besetning.

Støttemedlemmer
Tidligere musikanter og andre venner av korpset kan på denne måten støtte korpset, samtidig som kontakten opprettholdes. Som støttemedlem betaler du kr 200,- til korpset pr. år.

Dersom du er interessert, ta gjerne kontakt med oss!